Pojištění a všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky k pronájmu vozidla
V období od 1. 7. 2011 - 31. 8. 2011 je minimální doba pronájmu 6 dní.
Ceny dlouhodobých a opakovaných pronájmů - individuálně dohodou.

Všeobecné podmínky

 • ŘP skupiny B, min 2 roky praxe v řízení motorového vozidla.
 • Při zapůjčení nutno předložit 2 platné doklady (ŘP, OP nebo Pas).
 • Havarijní pojištění vozidla s 10% spoluúčastí zákazníka
 • Při poškození nebo ztrátě části interiéru se havarijní pojištění neuplatňuje , taktéž při poškození
  způsobené třetí osobou. V těchto případech je škoda odečtena z vratné kauce.
 • Ve vozidle je zákaz kouření, zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.)
 • Při poškození, či znečištění, které nelze odstranit – náhrada vyměněných dílů v plné výši.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • Rezervace obytného vozu na daný termín (e-mail, telefon) platí pouze 3 dny. Do této doby musí být uhrazena záloha 30% z celkové ceny, která slouží jako blokace termínu.
 • Doplatek zbylé částky za pronájem musí být uhrazen min. 30 dnů před zapůjčením vozu.
 • K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500,- Kč.
 • Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30.000,- Kč na případné škody nekryté havarijním
  pojištěním nebo poškození vozu.

Předání a vrácení obytného vozu

 • Vozidlo se předává první den půjčení 9.00-16.00 a vrací se poslední den půjčení 9.00 - 16.00, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.
 • Vozidlo musí být předáno v odpovídajícím stavu, vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná
  a vypláchnutá kazeta chemického WC. Při nevyčištění účtujeme 1.000,- Kč.
 • Poplatek za vrácení nevyčištěného vozu je 1.500,- Kč, při silném znečištění (bláto,olej, písek, lepidlo, barvy apod.) 5.000,- Kč.
 • Obytný vůz se vydává i vrací s plnou nádrží PHM.
 • Pro převzetí vozidla si prosím vyhraďte cca 30-60 min, seznámení s vozem a jeho provozem vás seznámí naše zaškolená obsluha. Proto je důležité s touto dobou při vyzvedávání vozu počítat. Rovněž je nutné přizpůsobit čas vrácení vozu s rezervou cca 30 min. na jeho zpětnou kontrolu.
 • Místo převzetí i předání, je areál firmy MS Auto na ulici Newtonova 1162, Ostrava-Přívoz.
 • Nabízíme možnost parkování osobního auta klienta v oploceném areálu v místě předání.

Řešení závad a dopravních nehod

 • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozu.
 • Vůz je pravidelně udržován, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí vozidla.
 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajimatele.
 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.
 • V každém případě volat policii a sepsat protokol o nehodě s nákresem postavení vozidla či vozidel nebo pořídit fotodokumentaci.
 • Poté volejte neprodleně pronajímateli!

Storno poplatky

 • Od objednávky 30 dní před termínem zapůjčení - 30% z celkové ceny nájmu
 • 14-30 dní před termínem zapůjčení - 50% z celkové ceny nájmu
 • 1-14 dnů před termínem zapůjčení - 80% z celkové ceny nájmu
 • V den zapůjčení - 100% z celkové ceny nájmu

 

 

Úvodem   l   Nabídka a ceny   l   Rezervace   l   Pojištění a všeobecné podmínky   l   Fotogalerie   l   Kontakty